Godt Liv med Artrose i Danmark

Ved uddannelse og træning har du mulighed for at forbedre din funktion og reducere din smerte i dit knæ eller din hofte.

GLA:D® er et not-for-profit initiativ oprettet af Ewa Roos, som er professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FoF) ved Syddansk Universitet, og professor i træning og sundhed Søren Thorgaard Skou fra FoF og Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse. Metoden anvendes nu overalt i landet og støttes af Gigtforeningen.

Mere end patienter har indtil idag påbegyndt GLA:D ®-træning. Heraf har fulgt træningen i mindst tre måneder (tallene opdateres løbende).

Der er stor tilfredshed med resultaterne:

Præsentation af GLA:D®

Kom på banen igen

Kaj Robert Jensen er 64 år og har arbejdet i 38 år som regnskabs- og administrationschef i byggebranchen. Han var med på et af de første GLA:D®-hold, og det har givet ham mulighed for at genoptage sit aktive liv, efter at smerter i knæene mere eller mindre havde sat ham ud af spillet.